18/06/2018 13:26:21
הקמת חב' הבת "אשד - טל אסף"
אשד טל אסף הינה חב' משותפת של אשד משאבי ניהול והנדסה וטל אסף. החברה זכתה בסוף 2017 במכרז ומהווה חב' הבקרה מטעם משרד השיכון על פרויקטי מחיר למשתכן. הפעילות כוללת פיקוח ובקרה על היזמים ועמידתם בהתחייבויותיהם מול המדינה מחד ותמיכה וסיוע (בין היתר באמצעות מוקד טלפוני) לעשרות אלפי זוכים בהגרלות מאידך.
18/06/2018 13:25:38
כנס שנתי בנושא "בטיחות בחינוך"
בתאריך 15.5 נערך כנס "הבטיחות בחינוך" השנתי בשפיים. הכנס מהווה אחד מאירועי השיא של הבטיחות במוסדות חינוך ברחבי הארץ ומשמש מפגש מקצועי של העוסקים בנושא. הכנס נערך ע"י האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושעת חירום במשרד החינוך. חברת אשד משאבי ניהול והנדסה המשמשת כחברת הייעוץ והבקרה של האגף בתחום בטיחות מוסדות חינוך היתה שותפה בקביעת תוכנית הכנס, ביעוץ לגבי התכנים ובליווי ותמיכה בארגון הכנס. יועצים מטעם אשד גם הדגימו נושאי בטיחות בעמדות יעודיות למתן הסבר בנושאים שונים. בכנס השתתפו כ- 400 אנשי מקצוע העוסקים בבטיחות מוסדות חינוך ממגוון תחומים, בהם קבוצת מנהלי הבטיחות ברשויות המקומיות ובעלויות אחרות, מהנדסי בטיחות, בקרי בטיחות, יועצי כיבוי אש, אדריכלים, מתכנני מתקני משחק, אנשי מכון התקנים הישראלי, נציבות כבאות וגורמים ממלכתיים אחרים. במסגרת הכנס נערכו הרצאות מליאה ומושבים מקבילים במגוון נושאים ובהם חידושים בתקינה והנחיות, היבטים משפטיים, מערכות לשיפור הבטיחות במוסדות חינוך ברשויות וכן הוצגו תכניות לעתיד בנושא. הכנס זכה להצלחה גדולה ע"י המשתתפים שמספרם בכנס עולה בעקביות משנה לשנה. להתראות בכנס הבא!
05/01/2017 15:06:20
ביצוע בחינות ארגוניות ותהליכיות לעיריית ת"א
אשד זכתה במכרז מסגרת של עיריית ת"א, למתן שירותי ייעוץ בתחום הבחינות הארגוניות והבחינות התהליכיות
05/01/2017 15:05:30
ייעוץ בתחום הבטיחות לרשות המיסים
חטיבת הבטיחות של אשד זכתה במכרז של רשות המיסים לספק שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות תעסוקתית ושירותי בודק מוסמך ומעבדה מוסמכת
10/11/2016 09:44:57
חטיבת הנדל"ן באמצעות מינהלת שירותי ניהול נכסים
קולטת בימים אלו את נכסי דואר ישראל שאינם תפעוליים, שעוברים לידי הדיור הממשלתי מחברת דואר ישראל, כתוצאה מהסכם ההבראה של הדואר.