פרוייקטים נדל"ן
מינהלת שירותי ניהול נכסים
אשד מפעילה מינהלת המשולבת בהפעלת מערך נכסי הדיור הממשלתי עבור מינהל הדיור הממשלתי שבאגף החשב הכללי במשרד האוצר.
פעילות החברה כוללת בין היתר מכירת נכסים באמצעות מכרזים, ניהול מושכרים, הסדרת זכויות , יעוץ נדל"ני שוטף וניהול נדל"ן מניב, גביית דמי שכירות, ליווי הליכים מכרזיים וניהול מאגרים.

הסדרת נכסי חברת בזק
אשד מטפלת בהסדרת זכויות חכירה במתקני בזק, בהתאם להסכם העברת נכסים מול מדינת ישראל. הטיפול כולל בחינה של זכויות בזק, בחינה תכנונית של תוכניות בנין עיר שחלות על הנכס, ריכוז מדידות הנכסים וטיפול מול הנהלת המינהל והמחוזות השונים לקבלת הסכמי חכירה ע"ש בזק בהתאם לקריטריונים שנקבעו בין הצדדים.
בנוסף נערכו שומות נגדיות להיטל השבחה לנכסים שמומשו ע"י בזק במכירה.

הסדרת נכסי בנק דיסקונט
אשד מטפלת בהסדרת זכויות הבנק וחברת בת בסניפים שונים בפריסה ארצית.
הסדרת הזכויות כוללת טיפול מול המוסדות השונים לרבות מינהל מקרקעי ישראל, לשכת רישום המקרקעין, מיסוי מקרקעין, עיריות/ מועצות וועדות מקומיות.
הטיפול כרוך בין היתר באיתור מוכרים, איתור מסמכי עסקה, ניהול מו"מ מול המינהל להפחת חובות דמי חכירה, הסרת עיקולים, שעבודים והערות בגין כונסי נכסים וכיוב`.

הסדרת נכסי חברת מקורות
אשד מטפלת בהסדרת זכויות מקורות במתקניה ובקווי צנרת הולכת מים, שרכשה /חכרה בעשרות השנים האחרונות בשטחים בפריסה ארצית.
הסדרת הזכויות כוללת טיפול מול המוסדות השונים לרבות מינהל מקרקעי ישראל, לשכת רישום המקרקעין, מיסוי מקרקעין, עיריות/ מועצות וועדות מקומיות. הפעילות כוללת איתור יורשי מוכרים, איתור מסמכי עסקה, איסוף מסמכים מגורמים שונים להסדרת הזכויות, דיווחי עסקה לרשויות המס וכיוב`.
בנוסף אשד מלווה את חברת מקורות בהליכי פרצלציה לייחוד שטחי הנכסים של חברת מקורות.

כרטיסי אשראי לישראל
אשד משמשת כחברה יועצת ומלווה את הפעילות הנדל"נית של חברת כ.א.ל בבחינות נדל"ניות, כדאיות כלכלית, הערכת שווי, ובחינת חלופות אכלוס.
 |  ראשי |  מי אנחנו  |  חטיבות החברה  |  מדגם פרויקטים  |  בין לקוחותינו  |  דרושים  |  יצירת קשר  |  הוספה למועדפים  | 
אשד-משאבי ניהול והנדסה- www.eshed-m.co.il © כל הזכויות שמורות
אשד משאבי ניהול והנדסה
כתובת: אמות פארק טק, שד' מנחם בגין 5, בית דגן 5020000 טלפון:03-5386666 פקס: 03-6341617

  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל