ולטמן מהנדסים מייעצת לארגונים בנושאי תפעול ואחזקה של מערכות, תשתיות ומבנים ובכך מאפשרת לארגונים לשמר את המשאבים שלהם, לנהל אותם ביעילות ותוך שמירה על רמת שירות, איכות ובטיחות.
החברה התמזגה עם חברת 'רוני וולטמן מהנדסים' הוותיקה והמוערכת, המחזיקה בניסיון
שאין שני לו בתחום זה בארץ, בפרט בפרויקטים גדולים ומורכבים, בהיקפים נרחבים.

החברה מעניקה מגוון שירותי יעוץ בשלבי התכנון, הביצוע והתפעול שוטף:

בשלבי התכנון:

  • מיפוי צרכי אחזקה, הערכת עלויות ותכנון היישום שלהם בפועל.
  • גיבוש תפיסת תפעול, תחזוקה ואחזקה עבור תקופת התכנון, הבדק ולטווח הארוך.
  • כתיבת מפרטי אחזקה ותחזוקה.
  • איתור כשלים תכנוניים בתחזוקת מבנה.
  • סנכרון ותיאום בין יועצי ומתכנני הפרויקט בהיבטים של ניקוז, חשמל, אינסטלציה, כיבוי אש ועוד.

בשלבי הביצוע והתפעול השוטף:

  • כתיבת חוזי אחזקה למערכות ייחודיות לטווח הארוך וסיוע בבחירת הזוכים.
  • ביצוע בקרות וסקרי אחזקה למבנים.
  • עריכת ספרי מתקן והגדרת שיטות מספור אחיד למערכות.
  • הקמת מערכות ממוחשבות לניהול האחזקה.

שמה של אשד תפעול ואחזקה הולך לפניה. החברה נחשבת לשם דבר בתחומה, הודות לשנים
ארוכות של ניסיון, מקצוענות והתמחות.
רוצים להתרשם מפרויקטים בהם טיפלנו?
התייחסות מקצועית ומחושבת לפרטים משמרת את המשאבים במיטבם למען המשתמשים
בהם, מגנה על בטיחותם ויעילה בניצול משאבים.

בין לקוחותינו