חברת נמלי ישראל-חיפה

פיקוח בתחום הבטיחות על קבלני הביצוע השטח, ניהול סיכונים ובדיקת נהלים וארגון הבטיחות באתר.