טיוב נתוני נדל"ן – חברת מקורות

תיאור הפרויקט: חטיבת הנדל"ן מסייעת לחברת מקורות בטיוב נתוני המקרקעין המוחזקים על ידה תוך יצירת בסיס נתונים פיזי וממוחשב אחוד, בעל מאפיינים חד ערכיים. וגיבוש זיהוי ברור להיקף הנכסים, שבעקבותיו יכולה החברה להסתייע טרם קבלת החלטות וקביעת מדיניות.

מכר נכסים – חברת דואר ישראל

תיאור הפרויקט: חטיבת הנדל"ן מסייעת לחברת דואר ישראל במכר נכסים מורכבים בהליכי מכרז. מורכבות הנכסים הינה בשל מיקומם, ייעודם והיקף שטחיהם. החטיבה מסייעת בפילוח קהלי יעד המתאימים לסוג הנכס ולמיקומו, לליווי מתעניינים באופן ממוקד, ולריכוז מעטפת המכרז על כל שלביו.