משרד האוצר, מנהל הדיור ההמשלתי

ניהול מכרזים , מכר ושכירויות מנהלת שירותי ניהול נכסים הינה גוף הביצוע של מנהל הדיור הממשלתי במשרד באוצר בכל הקשור לניהול נכסים המושכרים לגורמי חוץ, כיום המנהלת מנהלת מעל ל 200 נכסים החל מנכסים מסחריים, בתי מלון, בתי ספר, מגורים ומגרשים ברחבי הארץ במסגרת עבודתה אחראית המנהלת על  ריכוז וליווי ועדת המכרזים הדנה בנושאים אלו, […]

טיוב נתוני נדל"ן – חברת מקורות

תיאור הפרויקט: חטיבת הנדל"ן מסייעת לחברת מקורות בטיוב נתוני המקרקעין המוחזקים על ידה תוך יצירת בסיס נתונים פיזי וממוחשב אחוד, בעל מאפיינים חד ערכיים. וגיבוש זיהוי ברור להיקף הנכסים, שבעקבותיו יכולה החברה להסתייע טרם קבלת החלטות וקביעת מדיניות.

מכר נכסים – חברת דואר ישראל

תיאור הפרויקט: חטיבת הנדל"ן מסייעת לחברת דואר ישראל במכר נכסים מורכבים בהליכי מכרז. מורכבות הנכסים הינה בשל מיקומם, ייעודם והיקף שטחיהם. החטיבה מסייעת בפילוח קהלי יעד המתאימים לסוג הנכס ולמיקומו, לליווי מתעניינים באופן ממוקד, ולריכוז מעטפת המכרז על כל שלביו.