תקנות והנחיות להצבת תמרורים

מסמך "תקנות והנחיות להצבת תמרורים – 2020", בא לשרת את רשויות התימרור בתכנון/הצבה/סימון נכונים של תמרורים בקביעת הסדרי תנועה