משרד האוצר, מנהל הדיור ההמשלתי

ניהול מכרזים , מכר ושכירויות מנהלת שירותי ניהול נכסים הינה גוף הביצוע של מנהל הדיור הממשלתי במשרד באוצר בכל הקשור לניהול נכסים המושכרים לגורמי חוץ, כיום המנהלת מנהלת מעל ל 200 נכסים החל מנכסים מסחריים, בתי מלון, בתי ספר, מגורים ומגרשים ברחבי הארץ במסגרת עבודתה אחראית המנהלת על  ריכוז וליווי ועדת המכרזים הדנה בנושאים אלו, […]