Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בנק הפועלים – מבנה דטה סנטר

ולטמן מהנדסים יעוץ לתפעול ותחזוקה

מבנה למרכז המחשוב של בנק הפועלים בעמק חפר המשרת את הפעילות הטכנולוגית של הבנק בשטח 1,000 מ"ר.

פעילות בפרויקט:

  • ייעוץ בנושא אחזקת המבנה ומערכותיו משלב התכנון, כולל הנחיות ופרוגרמות לתפעול המבנה, ליווי ההקמה וכתיבת מכרז לתחזוקת המבנה ותפעולו.
  • ביצוע בקרות אחזקה וסקרים בשלב התפעול השוטף.