Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מכר נכסים – חברת דואר ישראל

חטיבת הנדל"ן

תיאור הפרויקט: חטיבת הנדל"ן מסייעת לחברת דואר ישראל במכר נכסים מורכבים בהליכי מכרז. מורכבות הנכסים הינה בשל מיקומם, ייעודם והיקף שטחיהם. החטיבה מסייעת בפילוח קהלי יעד המתאימים לסוג הנכס ולמיקומו, לליווי מתעניינים באופן ממוקד, ולריכוז מעטפת המכרז על כל שלביו.