Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מרכז הדרכה משטרת ישראל – PFI

ולטמן מהנדסים יעוץ לתפעול ותחזוקה

מרכז הכשרה ארצי מתקדם מסוגו הכולל מתקני הדרכה ולימוד מגוונים, מבני מגורים והארחה, הסעדה, מתקני ספורט, סימולטורים, מתקני בעלי חיים, מוזיאון, אודיטריום ואולמות, משרדים ועוד, בשטח בנוי של 42,000 מ"ר הפרוס על 230 דונם.

פעילות בפרויקט:

  • כתיבת פרקי האחזקה, הניקיון והגינון בכרך התפעול.
  • שותפות בהקמת והפעלת מערך בקרה ואכיפת הסכם על כלל הפעילות במתקן.