Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משרד הבינוי והשיכון

אשד בקרה

ניהול וביצוע תהליך הבקרה על פרוייקט בניית דירות במסגרת מכרזי " מחיר למשתכן"

הפרויקט 'מחיר למשתכן', מונה נכון להיום כ- 80,000 יחידות דיור בכל הארץ. במסגרת פרויקט זה חברת הבקרה מספקת מענה לכל סוגיות הבקרה. החל מבקרה הנדסית על תוכניות הבנייה והמפרטים הטכניים של כלל הפרויקטים, עד אחרון הבניינים בכל אחד מהם; דרך בקרה משפטית על החוזים הנחתמים בין הקבלנים לדיירים; וכלה בקיום הקשר הישיר עם הזוכים בכל הפרויקטים ברחבי הארץ, באמצעות הפעלת קו המידע והשירות של פרויקט 'מחיר למשתכן' כולו בשלשה ערוצים : מוקד טלפוני , מוקד פניות הציבור וניהול דף הפייסבוק של התוכנית. בנוסף נערכת בקרה לבחינת עמידת הדירות לפני מסירה במפרט המחייב שהוגדר על ידי משרד הבינוי והשיכון .

חברת הבקרה גאה להיות שומר הסף בפרויקט משמעותי וחשוב זה, שלו השפעה אדירה על חייהם של מאות אלפי אנשים בישראל מדי שנה.